Tjänster

Gotlands Delgivningstjänst AB tar uppdrag för firmor som har kunder som ej betalar sina räkningar/fakturor. Det kan vara alltifrån obetalda elräkningar, hyresuppsägningar, jordbruksarrenden, konkursanmaningar osv.

Målsättningen är att ha kapacitet att handha 1000 fall i månaden.

Som Reimer säger ska jobbet bli gjort snabbt och effektivt, med vändande post kan man säga. Högsta prioritet är snabba uppdrag. Och givetvis till humana priser. Vi tillämpar differentierande taxor beroende på ärendets art.