Välkommen till Gotlands Delgivningstjänst AB


Välkommen till Gotlands Delgivningstjänst AB!

Gotlands Delgivningstjänst AB tar uppdrag för firmor som har kunder som ej betalar sina räkningar/fakturor. Det kan vara alltifrån obetalda elräkningar, hyresuppsägningar, jordbruksarrenden, konkursanmaningar, bouppteckningar, testamenten  osv. Vi har 50 års erfarenhet av branschen, kontakta oss gärna för mer information.